Rydym ni’n deulu o Gristnogion sy’n cwrdd yn nhref Caerfyrddin. Ein bwriad

fel eglwys yw adnabod Iesu Grist a’i gyflwyno i eraill.

Ar y wefan hon cewch weld pwy ydym ni, pam rydym ni’n ymuno â’n gilydd fel eglwys, a sut gallwch chi gymryd rhan.

Byddai’n hyfryd eich gweld chi ym Mhenuel!