Cylchlythyr

Dyma gatalog o’r cylchlythyrau:

Rhifyn 1

Rhifyn 2

Rhifyn 3

Rhifyn 4

Rhifyn 5

Yr Hyfforddwr – Thomas Charles:

 

Cenhadaeth

Mae’n fraint gallu cefnogi gwaith cenhadol byd-eang, fel gwaith Cymdeithas y Beibl, OM, Open Doors a llawer mwy. Rydym yn gwneud ein gorau i ateb anghenion pobl dros y byd, ac mae mudiadau fel Samaritan’s Purse a Tearfund yn darparu’r cyfle inni gefnogi pobl mewn angen dros y byd.

Dolenni