Ble?

Cynhelir y rhan fwyaf o’n cyfarfodydd yn festri’r capel o fis Medi hyd ddechrau Mehefin, gan ddychwelyd i adeilad y capel am oedfaon yn ystod yr haf (Mehefin-Awst). Mae modd cyrraedd y festri oddi ar Stryd Penuel neu Stryd y Prior. Mae lle i barcio ar gael gyferbyn â’r capel ger y Clwb Pêl-droed.

Cyfeiriad:

 

 

 

Capel Penuel,
Stryd y Prior,
Caerfyrddin,
SA311NE