Cymryd Rhan

Yr Eglwys yw corff Crist. Yn ôl y Beibl, rydym wedi ein creu i fod mewn perthynas â Duw. Fel Cristnogion, rydym yn credu ein bod wedi dod yn blant i Dduw, ac felly’n frodyr a chwiorydd i’n cyd-gristnogion. Rydym hefyd, yn ôl Crist, yn oleuni’r byd, ac yn halen y ddaear. Felly, ein bwriad fel eglwys yw adnabod Iesu, caru’n gilydd, a lledaenu’r newyddion da am Iesu Grist.

Cliciwch ar y dolenni isod er mwyn gweld beth sy’n digwydd:

Suliau

Ysgol Sul

Mwncis Myrddin

Grŵp Tŷ

Cwrdd Gweddi 

Astudiaeth Feiblaidd

TLC

Cyfarfodydd Eraill

Gofal Bugeiliol