Cyfarfodydd Eraill

Ein bwriad fel eglwys yw bod rhagor o drigolion Caerfyrddin yn dod i adnabod Iesu fel eu hachubwr personol. Mae ein gwasanaethau ar y Sul, astudiaethau, grwpiau tŷ, a chyfarfodydd eraill fel y TLC yn gyfle gwych i ddysgu mwy am hyn. Drwy’r flwyddyn, bydd amrywiaeth o gyfarfodydd tymhorol yn cael eu cynnal gyda’r gobaith y byddwch yn ymuno â ni i glywed y newyddion da am Iesu Grist (am fwy o wybodaeth, llawrlwythwch y Cylchlythyr.)