Mae’r Arglwydd Iesu’n cael ei alw’n Fugail Mawr yn y Beibl, ac mae siars yn 1 Pedr 5 i’r Eglwys fugeilio praidd Duw. Credwn ei bod hi’n fraint a chyfrifoldeb i ofalu am ein gilydd fel aelodau o Gorff Iesu Grist. Rydym yn hapus ac awyddus i ymweld â phobl ac i weddïo gyda chi. Efallai eich bod chi, neu rhywun yr ydych yn ei adnabod yn wynebu cyfnod caled ar hyn o bryd. Rydym yma i geisio eich cefnogi, a’ch cyfeirio at y Pen-bugail.