Rydym yn ceisio dilyn esiampl yr Eglwys Fore yn yr Actau drwy gyfarfod yn ein tai i drafod Gair Duw, gweddïo, a chael cymdeithas glos gyda’n gilydd. Bydd paned a danteithion ar gael, a chyfle i rannu a dod i adnabod aelodau eraill o’r eglwys yn well. Mae croeso i bawb ymuno â ni. Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni.

Yn bresenol yn ein grŵp tŷ rydym ni wedi bod yn edrych drwy Hyfforddwr Thomas Charles: