Mae Mwncis Mawr Myrddin yn glwb plant ar gyfer plant 3-7 mlwydd oed.  Rydym ni’n cwrdd yn y festri bob Nos Fawrth yn ystod y tymor ysgol rhwng 15:30-16:45. Rydyn ni’n canu, yn chwarae gemau, yn gwneud crefftau ac yn cael sgwrs wedi selio ar stori y beibl. Mae’r clwb yn cael ei rhedeg gan grŵp o arweinwyr (sydd gyda gwiriad DBS cyfredol) o dan arweiniad Aron Treharne y gweinidog.