Mwncis Myrddin

Grŵp i blant 0+ a’u rhieni/gwarchodwyr. Rydym ni’n cwrdd yn y festri bob bore Mercher yn ystod y tymor ysgol rhwng 9:30-11:00. Cyfle i gymdeithasu a mwynhau paned – â digon o degannau i gadw’r plant yn brysur. Awgrymir £1 o gyfraniad gan bob teulu. Croeso i bawb!