Suliau

*Oherwydd Covid19, rydym wedi gorfod newid ein trefn am y tro – felly rydym yn cwrdd bob bore Sul am un oedfa ddwyieithog, am 10:30yb.*

Trefn Arferol

Mae dwy oedfa bob Sul: 10.30yb yn Gymraeg a 4.30yh yn Saesneg. Mae’r oedfaon ychydig yn wahanol ond yn bwriadu dod â chlod i’r Arglwydd Iesu drwy ddysgu’r Beibl a thrwy dyfu gyda’n gilydd fel disgyblion mewn cymuned Grist-ganolog a chariadus.

 

Mae croeso i bawb! Byddwn wrth ein boddau petasech chi’n canfod cartref gyda ni. 

10.30yb

 

Mae’r oedfa Gymraeg i bawb o bob oedran, gyda chyfieithu ar y pryd i Saesneg. Yn ystod yr oedfa mae ardal crèche ar gael i’r babanod. Rydym yn mwynhau paned a chyfle i ddod i adnabod ein gilydd ar ddiwedd yr oedfa.

 

4.30yh

 

Mae’r oedfa Saesneg am 4.30yh. Rydym ni’n mwynhau cymdeithas gyda’n gilydd wrth inni fynd yn ddyfnach i Air Duw.