Mae dwy oedfa bob Sul: 10.30yb yn Gymraeg a 5.30yh yn Saesneg. Mae’r oedfaon ychydig yn wahanol ond yn bwriadu dod â chlod i’r Arglwydd Iesu drwy ddysgu’r Beibl a thrwy dyfu gyda’n gilydd fel disgyblion mewn cymuned Grist-ganolog a chariadus.

Mae croeso i bawb! Byddwn wrth ein boddau petasech chi’n canfod cartref gyda ni.

10.30yb

Mae’r oedfa Gymraeg i bawb o bob oedran, gyda chyfieithu ar y pryd i Saesneg. Yn ystod yr oedfa mae ardal crèche ar gael i’r babanod ac ysgol Sul i’r plant hŷn. Rydym ni’n mwynhau paned a chyfle i ddod i adnabod ein gilydd ar ddiwedd yr oedfa.

5.30yh

Mae’r oedfa Saesneg am 5.30yh. Rydym ni’n mwynhau cymdeithas gyda’n gilydd wrth inni fynd yn ddyfnach i Air Duw.