Mae’r Ysgol Sul yn dechrau am 10.15yb. Fel arfer bydd y plant yn rhan o’r oedfa am chwarter awr i fwynhau cyfnod o addoli, cyn gadael i’r ysgol Sul. Bydd cyfle i’r plant ddysgu am Dduw a’r Beibl, chwarae gemau, canu caneuon a gwneud crefftau. Mae croeso i bob plentyn ymuno yn yr ysgol Sul.